Modificări fiscale introduse prin Legea nr. 296/2023 în vigoare de la 1 noiembrie 2023

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, sunt scutite de la impozitul pe venit la locul unde se află funcția de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale. Angajații din domeniul IT nu vor mai fi scutiți de impozitul pe venit, indiferent de valoarea salariului, ci scutirea va fi plafonată la maxim 10.000 lei și doar la funcția de bază. Similar, persoanele fizice care realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă pentru activitățile din domeniul construcțiilor și pentru activitățile din domeniul/sectorul agricol și în industria alimentară (angajatorul îndeplinește condițiile de aplicare a facilităților pentru aceste domenii), până la 31 decembrie 2028 inclusiv, sunt scutite de la impozitul pe venit la locul unde se află funcția de bază, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv. Pentru salariații care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, cota CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat (pentru 2023 CAS – 21,25% și pentru 2024 CAS – 20,25%). Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției datorată la fondul de pensii administrat privat.

Similar, pentru persoanele fizice salariate care desfășoară activități în sectorul construcțiilor și îndeplinesc criteriile de la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal și pentru persoanele fizice salariate care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară și îndeplinesc criteriile de la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, cota CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat (pentru 2023 CAS – 21,25% și pentru 2024 CAS – 20,25%). Acești salariați pot opta pentru plata contribuției datorată la fondul de pensii administrat privat. În plus, angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții sau agricol/industria alimentară nu vor mai fi scutiți de la plata CAS pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă (4% pentru condiții deosebite de muncă sau 8% pentru condiții speciale de muncă și alte condiții de muncă).

Salariații care desfășoară activități în sectorul construcțiilor și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal nu vor mai fi exceptați de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Similar, salariații care desfășoară activități în sectorul agricol și din industria alimentară și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal nu vor mai fi exceptați de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Salariații care desfășoară activități în sectorul construcții sau agricol/industria alimentară nu vor mai fi scutiți de plata CAM (această scutire oricum nu se aplica în lipsa unei scheme de ajutor de stat).

Brutarul CofetarulGastromediaGastroPanPanGastRo