Obligații privind angajarea persoanelor cu handicap

Prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap s-a instituit obligația companiilor care au cel puțin 50 de angajați de a angaja persoane cu handicap
într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. În egală măsură au fost instituite și o serie de obligații alternative pentru firmele care nu angajează persoane cu handicap în conformitate cu cerințele legale. Vom prezenta în continuare principalele repere în acest domeniu raportat la cadrul normativ în vigoare

 

1. Obligațiile pe care le au companiile cu cel puțin 50 de angajați

Potrivit legii, companiile cu cel puțin 50 de angajați au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

Companiile care nu angajează persoane cu handicap în condițiile de mai sus, pot opta pentru una dintre următoarele obligații:
a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată1 înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.
b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse și/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

Monitorizarea și controlul respectării acestor obligații se fac de către organele fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. De menționat în acest sens că nerespectarea obligațiilor legale amintite mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 25.000 RON la 50.000 RON (cu posibilitatea de a achita jumătate din minim în 15 zile).

 

2. Achiziționarea de produse sau servicii de la unitățile protejate autorizate, realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate

Achiziționarea produselor sau serviciilor de la unitățile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat, potrivit unui model ce constituie anexă la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006. Dovada achiziționării produselor sau serviciilor de la unitățile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura și dovada plății.

În baza acordului de parteneriat și a contractului comercial se achiziționează produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate. Propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unității protejate autorizate reprezintă ansamblul activităților realizate integral sau parțial de persoana cu handicap, în scopul obținerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.
Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă al persoanei cu handicap angajate, fișa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducătorul unității protejate autorizate.

 

3. Verificarea statutului de unitate protejată autorizată

Potrivit legii, autorizațiile emise de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții pentru unitățile protejate autorizate se înscriu în Registrul unităților protejate, gestionat de structura de specialitate și postat pe site-ul acestei autorități (http://andpdca.gov.ro/w/unitati-protejate-autorizate/).
Registrul unităților protejate este permanent actualizat de către structura de specialitate din cadrul autorității sus-menționate. Companiile interesate să achiziționeze produse sau servicii de la unități protejate autorizate pot accesa informații cu privire la acestea, din Registrul unităților protejate publicat online.
1Pentru anul 2021, salariul de bază minim brut
țară garantat în plată este în cuantum de 2.300 RON.

* Acest material prezintă cadrul legal general în materie, fără pretenții de exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speță concretă.