Miercuri, 17 Octombrie 2018 08:29

Reducerea TVA la 5% în domeniul turismului

 

La data de 9 octombrie 2018, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (în continuare OUG nr. 89/2018) prin care, cu intrare în vigoare de la data de 1 noiembrie 2018, s-a modificat Codul fiscal în sensul reducerii cotei de TVA în domeniul turismului de la 9% la 5%.

tvaAstfel, noul act normativ a extins sfera operațiunilor cărora li se aplică cota redusă de taxă de 5%, printre altele, și la:

- cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

- serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal:

- prin cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară se înţelege cazarea în structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică prevăzute de lege[1];

- prin servicii de restaurant şi de catering se înţelege servicii care constau în furnizarea de produse alimentare şi/sau de băutură, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţită de servicii conexe suficiente care să permită consumul imediat al acestora[2].

Două dintre rațiunile declarate de Guvern pentru această măsură, expuse chiar în preambulul OUG nr. 89/2018, constau în reducerea evaziunii fiscale şi crearea unui climat competitiv adecvat în acest domeniu, pe de o parte și în îmbunătăţirea distribuţiei echitabile a veniturilor și accesibilitatea anumitor bunuri pentru întreaga populaţie, pe de altă parte.

Rămâne de văzut dacă măsura luată de Guvern va avea efectul scontat.

 

[1] Potrivit legii, structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică cuprind hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică.

[2] Potrivit acelorași norme, furnizarea de produse alimentare şi/sau de băutură este numai unul dintre elementele unui întreg în care predomină serviciile. Serviciile de restaurant constau în prestarea unor astfel de servicii în spaţiile prestatorului, iar serviciile de catering constau în prestarea unor astfel de servicii în afara localurilor prestatorului.

 juridic signo 1

Publicat în Ultimele ştiri
Joi, 21 Decembrie 2017 14:48

Noutăți privind munca nedeclarată

 

La data de 4 august 2017, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 53/2017, pentru modificarea și completarea Codului Muncii, prin care legiuitorul vizează combaterea fenomenului muncii nedeclarate. Vom prezenta în continuare principalele modificări aduse în legislația muncii prin actul normativ sus-menționat, cu intrare în vigoare începând cu data de 7 august 2017.

 

 

1. MUNCA NEDECLARATĂ

 Potrivit noii reglementări, prin muncă nedeclarată se înțelege:

  1. primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
  2. primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  3. primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  4. primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

 

2. EVIDENȚA ORELOR DE MUNCĂ

Noua reglementare detaliază modul în care angajatorul trebuie să țină evidența orelor de muncă, stabilind în plus că această evidență trebuie ținută la locul de muncă, pentru orele de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru.

Se menține obligația angajatorului de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Se creează astfel posibilitatea verificării în timp real a formei de angajare a persoanelor care desfășoară activitate la locul de muncă controlat, prin confruntarea imediată a datelor existente în documente cu cele transmise în registrul general de evidență a salariaților.

 

Articolul complet găsiţi în ediţia decembrie - ianuarie a revistei Gastromedia.

Republicarea conținutului website-ului www.gastromedia.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.gastromedia.ro.

juridic signo

Publicat în Ultimele ştiri
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…