Marți, 13 Iunie 2017 11:24

Statul finanțează companiile care creează locuri de muncă

 

  Ministerul Finanţelor Publice a anunțat că, începând din data de 12.06.2017, s-a deschis o nouă sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Cererile se înregistrează până în 23.06.2017, inclusiv. Bugetul total alocat sesiunii este de 106.293 mii lei.
  Toate informațiile necesare pentru accesarea finanțării nerambursabile sub forma ajutorului de stat se găsesc la secțiunea Ajutor de stat.

  Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poștă, prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice,str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

  Înregistrarea Cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se face exclusiv în perioada 12 - 23.06.2017. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 12 - 23.06.2017 se restituie și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.

  Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice.

  În prima etapă de evaluare, Ministerul Finanțelor Publice verifică îndeplinirea condiţiilor de conformitate, a criteriilor de eligibilitate și calculează un punctaj în vederea încadrării în bugetul alocat schemei. Selectarea întreprinderilor solicitante de ajutor de stat se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Prima etapă de evaluare se încheie în maxim 30 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii. Rezultatele se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

  Întreprinderile selectate în prima etapă de evaluare transmit, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, planurile de afaceri, însoțite de restul documentelor justificative, în vederea analizării viabilității proiectelor și a emiterii acordurilor pentru finanțare.

  ***

  Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă. Sumele se acordă sub formă de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. Până în prezent, în baza schemei, au fost aprobate 36 de proiecte de investiții care vor genera 6.458 de noi locuri de muncă, pentru care a fost aprobat un ajutor de stat în valoare de 182,7 milioane de lei.

  Informații preluate de pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice: mfinante.gov.ro

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…